Ponuka krúžkov na šk. rok 2022/2023

Vážení rodičia,
v školskom roku 2022/2023 Vám na našej škole ponúkame nasledovné krúžky. V tabuľke je uvedené aj spôsob platby – možnosť využitia vzdelávacieho poukazu v sume 32 eur na jeden krúžok.

Žiak má právo vybrať si aj viac krúžkov, avšak každý ďalší krúžok si už platí plnou sumou.

Ak si chce žiak uplatniť vzdelávací poukaz na krúžok mimo školy, informujte, prosím, o tom triedneho učiteľa.

Triedni učitelia Vám pošlú vzdelávacie poukazy a ponuku krúžkov a poskytnú Vám ďalšie informácie.

Krúžková činnosť začína v mesiaci október.