Oznámenie o zápise detí do prvého ročníka

Povinný zápis detí do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční za osobnej účasti detí:
v stredu 20.apríla 2022 v čase od 15:00 hodiny do 18:00 hodiny,
v štvrtok 21.apríla 2022 v čase od 15:00 hodiny do 17:00 hodiny.

Oznámenie v celom znení si môžete prečítať tu.