Oznam

Milí rodičia, na škole sa vyskytol prípad šarlachovej angíny, čo je vysoko infekčné ochorenie, preto pokladáme za dôležité Vás o tom informovať.