Oznam – platby ŠKD

Vážení rodičia,

Platby za školský klub detí, ktoré sú uhradené v danom mesiaci, Vám budú svietiť až pokiaľ platby nepreklopím. Preklápanie platieb robím začiatkom každého nasledujúceho mesiaca. Pripomínam, aby ste pri platení nezabudli napísať variabilný symbol dieťaťa. Za pochopenie ďakujem.

Oškerová Beata