Oznam o predkladaní čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti

Od 10.5. 2021 zákonný zástupca je povinný predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti len pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov). Pri neprerušení dochádzky už nie je potrebné predkladať čestné vyhlásenie.