Otvorenie školy sa odkladá

Základné a materské školy pokračujú v súčasnom režime fungovania, prvý stupeň škôl tak ostáva nateraz v dištančnej forme vzdelávania.

„K tomuto rozhodnutiu  sme dospeli po dohode s riaditeľkami našich základných a materských škôl,“ vysvetlil starosta Dúbravky Martin Zaťovič.
Mestská časť Bratislava-Dúbravka zohľadnila pri rozhodovaní  aktuálnu pandemickú situáciu v Bratislavskom kraji, odporúčanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a predbežné výsledky víkendového testovania v mestskej časti. O fungovaní základných a materských škôl po 15. februári bude mestská časť informovať počas tohto pracovného týždňa.
Bratislavský kraj vykazuje vysoký podiel prítomnosti britskej mutácie nového koronavírusu. Napriek pripravenosti škôl, zodpovednému prístupu zo strany našich učiteľov a ich odhodlania materské a základné školy otvárať, považujeme ich fungovanie za rizikové,“ zdôraznil Martin Zaťovič, ktorý zároveň touto cestou ďakuje všetkým zamestnancom základných a materských škôl za ich doterajšiu prácu. „Vážim si konštruktívny a zodpovedný prístup pani riaditeliek a odboru školstva miestneho úradu pri riešení pandemickej situácie.“

Žiaci prvého stupňa základných škôl sa tak budú naďalej vyučovať dištančne. Tak ako doteraz, bude k dispozícii aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

Odloženie otvorenia škôl vysvetľuje mestská časť aj zodpovednosťou voči učiteľom a rodinám. „Aj touto cestou, prosím, všetkých rodičov, aby chápali toto naše rozhodnutie a naďalej dodržiavali všetky nariadenia a postupy kompetentných orgánov a inštitúcií,“ dodal starosta Zaťovič. „Nechceme, aby si rodičia museli vyberať medzi vzdelaním a možným zdravotným rizikom.“

Bratislavský úrad verejného zdravotníctva odporúča otvoriť školy najskôr o dva týždne.  Obáva sa, že otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie v Bratislavskom kraji. Starosta Dúbravky predpokladá následne postupný, nie plošný nábeh na prezenčnú formu vyučovania.

Mgr. Iveta Mikšíková