Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 11. januára 2021

Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

1. stupeň
Žiaci sa od 11.1. 2021 vzdelávajú dištančne, vyučovanie beží online podľa upraveného rozvrhu. Rozvrh je vypracovaný na základe pokynov ŠPU.

ŠKD
Ostáva v prevádzke pre deti rodičov, ktorí sú zamestnaní v krízovej infraštruktúre od 7.30h do 16:30 hod.
Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.

2. stupeň
Žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní, vyučovanie beží online. 
Na obedy sa žiaci neprihlasujú.
Testovanie5 v piatom ročníku sa ruší.
Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.- 4. mája 2021. Kritéria si určuje každá škola individuálne.
Testovanie9 prebehne 9.- 10. júna 2021.

Mgr. Iveta Mikšíková