Opatrenia v škole po jarných prázdninách

Vážení rodičia,
s nástupom do školy po jarných prázdninách sa menia aj opatrenia proti šíreniu COVID-19. Zmeny sa týkajú najmä nosenia rúšok a karantény triedy pri výskyte pozitívneho testu.
Krátke zhrnutie zmien si môžete pozrieť tu:

Plné znenie aktualizovaného školského semaforu platného od 25.02.2022, ako aj Rozhodnutie Ministra školstva s účinnosťou od 28.02.2022 si môžete prečítať tu: