Odhlasovanie obedov – karanténa

Vážení rodičia,

vzhľadom  k skutočnosti, že nevieme vopred identifikovať ktorí žiaci si budú uplatňovať výnimku z karantény v súvislosti s ochorením COVID 19, nie je možné prihlasovanie žiakov rodičmi tak, ako boli zaslané predchádzajúce zmeny, t.j. trieda v karanténe nebude odhlásená.

Pri nástupe triedy do karantény je potrebné, aby rodičia odhlásili žiaka v prípade, že sa nebude stravovať a nepríde si vyzdvihnúť ani obed.

Obed je možné odhlásiť tak ako odhlasovanie, 24 hodín vopred do 14:00 hodiny, cez modul EduPage – Jedálny lístok.

Žiakovi s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID nemôžu byť vydané obedy a nemôže si obedy prihlásiť!!! Žiak s pozitívnym výsledkom bude odhlásený.

Pre prihlásené obedy žiakov, ktorí sú v karanténe – NIE POZITÍVNI, si môžu žiaci alebo rodičia prísť cez vchod do kuchyne v čase od 11:40 hod. do 14:00 hod., na prevzatie je potrebné priniesť prosím čip, nie je potrebný obedár, obed sa balí do jednorázových obalov

V prípade otázok kontaktujte vedúcu ZŠS telefonicky alebo mailom.

Nie cez EduPage!!!

S pozdravom

Mgr. Ingrid Tomaškovičová

vedúca ZŠS

Základná škola Pri kríži 11,

841 02 Bratislava

mail: tomaskovicova@prikrizi.sk

mobil: +421 911 234 665