Od 12.4. sa otvára prvý stupeň pre deti všetkých rodičov

Od pondelka 12. 4. 2021 sa plošne otvára prvý stupeň základných škôl pre deti všetkých rodičov. Otvorenie už teda neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov. Tým sa zároveň ruší dištančné vzdelávanie na 1. stupni.

Tu si môžete prečítať plné znenie Rozhodnutia ministra školstva.

Druhý stupeň nateraz pokračuje v nezmenenom režime. O ďalšej situácii k 19.4. Vás budeme informovať budúci týždeň po zverejnení informácií ministerstvom školstva.

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy