Nástup do školy

Vážení rodičia,
prvý deň vyučovania v školskom roku 2021/2022 je 2. september 2021. Organizácia dňa bude nasledovná:

1. ročník – príchod o 8:00 – átrium (vchod od telocvične)
2. – 4. ročník – príchod o 9:00 – zadný vchod (vchod ŠKD)
5. – 6. ročník – príchod o 9:00 – átrium (vchod od telocvične)
7. – 9. ročník – príchod o 9:00 – hlavný vchod

V prvý deň musia všetci žiaci doniesť vypísané tlačivo „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“, ktoré nájdete v sekcii Tlačivá a dokumenty. Vyhlásenie je možné odovzdať aj elektronicky cez EduPage.

Ranná ŠKD v tento deň nie je.

Koniec vyučovania:
Pre žiakov 1. ročníka si rodičia môžu prísť o 10:00. Viac informácií poskytnú triedne učiteľky 2.9.
2. – 9. ročník – vyučovanie končí o 11:00. Obed bude o 11:00.

Organizácia dňa 3.9.2021 (piatok):

1. stupeň – 8:00 – zadný vchod (vchod ŠKD)
2. stupeň – 8:00 – hlavný vchod

Vyučovanie končí 4. hodinou.

Od pondelka 6.9. sa učí podľa rozvrhu.