Nástup do školy po Veľkej Noci

Vážení rodičia.

Termín veľkonočných prázdnin je 1. – 6. 4. 2021 a nástup na vyučovanie je v stredu 7. 4. 2021. Podľa posledných informácií, ktoré máme k dispozícii, budeme pokračovať v zaužívanom režime. To znamená :

1.stupeň prezenčne
2. stupeň online dištančne.

Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách  nastane zmena, a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť nie celoslovenským, ale regionálnym covid automatom. Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne:  ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v  9. ročníku základných škôl,  v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.

Čiže:

Ak by sme sa prepli od 12.4.2021/19.4.2021 na nový režim a budeme môcť učiť prezenčne všetkých žiakov bude potrebné, aby:
žiaci 1. stupňa chodili do školy za rovnakých podmienok (test rodiča) a rúško a dodržiavanie ROR,
žiaci 2. stupňa budú musieť mať tiež platný negatívny test (antigénový, kloktací ), aj žiak aj rodič a okrem dodržiavania ROR budú musieť mať aj rúška.

Kloktacie testy zabezpečí škola na základe súhlasu zákonného zástupcu. Testovanie kloktaním budeme zabezpečovať vždy v piatok, vyhodnotenie testov trvá cca 72 hodín a výsledok testu príde zákonným zástupcom sms správou. O testovaní Vás budeme informovať.

Antigénový test pre žiakov 2. stupňa nevieme zabezpečiť a preto ho môžete absolvovať na ktoromkoľvek testovacom mieste na Slovensku.

Čiže:

1.-2. ročník – žiak antigénový dobrovoľne, zákonný zástupca povinne,
3.-4. ročník – žiak antigénový dobrovoľne, zákonný zástupca povinne,
5.-9. ročník – kloktací alebo antigénový povinne.

Milí rodičia (zdravotníci), ak by ste nám vedeli pomôcť so zabezpečením testovania, kontaktujte prosím riaditeľku školy.

O reálnom nástupe žiakov Vás budeme ešte informovať.

Prajem vám všetkým pokojné veľkonočné sviatky a veľa zdravia.

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy