Krúžok anglického jazyka pre 3.-9. ročník

Naša škola v spolupráci s jazykovou školou International House Bratislava ponúka žiakom 3. ročníka až 9. ročníka poobedné vyučovanie angličtiny.

Výučba bude v priestoroch ZŠ formou krúžkovej činnosti od  3. októbra 2022.

Môžete zapísať svoje deti už teraz vyplnením a odoslaním ONLINE PRIHLÁŠKY. V prípade záujmu online prihlášku, prosím, vyplňte do 12.9.2022.

Platbu za krúžok zatiaľ nerealizujte, počkajte kým Vám potvrdíme či sa krúžok v danom ročníku otvára a vyzveme Vás na platbu.

Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov.

International House Bratislava je medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005. Je v sieti škôl MŠ SR a je partnerom našej ZŠ.

Výhody angličtiny START RIGHT:

·       výučba v priestoroch ZŠ poobede po kmeňovej výučbe, v malých skupinách

·       2×45 minút týždenne, ( rozvrh bude upresnený podľa záujmu žiakov z jednotlivých ročníkov)

·       kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori

·       učebný plán je na základe učebníc vydávaných Cambridge University Press, 

·       cena za 1 semester je 220 EUR, ( vyučujeme v dvoch semestroch od 3.10.2022 – 5.2.2023 a 6.2.2023– 18.6.2023)

·       príprava na skúšku a možnosť absolvovať cambridgeskú skúšku

·       v čase dlhodobej výluky prezenčnej výučby (napr. z dôvodu pandémie) hodiny prebiehajú dištančne vo virtuálnych triedach.