Konkurz do muzikálovej ZUŠ Alkana

Alkana otvára v tomto školskom roku ďalšie ročníky muzikálovej ZUŠ pre deti od 7 do 14 rokov.
Konkurzy robia len 1x za pol roka. Najbližší konkurz bude v piatok 2. 9. 2022 o 17.00v pondelok 5. 9. 2022 o 18.00 v priestoroch Alkany, Batkova 2, Bratislava-Dúbravka.