Fotografovanie

Dňa 13.5. (štvrtok) sa uskutoční fotografovanie triednych kolektívov.