Dotácia na stravu alebo daňový bonus

Vážení rodičia, od nového školského roka sa mení systém dotácií na stravu a rodič si vyberá, či si chce uplatniť daňový bonus alebo dotáciu na stravu.

Rodičia detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, a majú záujem o stravu detí zadarmo (dotácia 1,30 eur / obed), je potrebné túto skutočnosť nahlásiť do 10. septembra 2021 na Oddelení sociálnych vecí a zdravotníctva, MÚ Bratislava -Dúbravka, Žatevná 4.