Do školy bez testu

Vážení rodičia,

od pondelka 3.5. 2021 už nie je povinné preukazovať sa negatívnym testom žiaka ani zákonného zástupcu. K tomuto uvoľneniu opatrenia dochádza na 1. aj 2. stupni ZŠ.
V pondelok žiaci prinesú do školy podpísané „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť pod oznamom alebo na našej stránke v sekcii Tlačivá a dokumenty.