Dištančné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa

Žiaci 2. stupňa sa budú od pondelka 6. 12. 2021 vzdelávať dištančne podľa Vyhlášky č. 276 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.
Rozvrh je zatiaľ platný do 17.12. 2021. Vianočné prázdniny začínajú 20.12.2021. Sledujte, prosím, stránku školy, kde Vás budeme informovať o prípadných zmenách.

Online hodiny budú prebiehať cez MS Teams podľa nasledovného rozvrhu:

Školská psychologička bude poskytovať individuálnu podporu žiakom druhého stupňa nasledovne:
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa rozvrhu: 
5.ročník pondelok 14.00
6.ročník utorok 14.00
7.ročník streda 14.00
8.ročník štvrtok 14.00
9.ročník piatok 12.00
Ostatné konzultácie podľa potreby po predošlej dohode prostredníctvom EduPage.

Oznam školskej špeciálnej pedagogičky k dištančnému vzdelávaniu:
Vážení rodičia, milí žiaci,

ako viete od pondelka prechádzame na dištančné vzdelávanie. Niektorí z vás ma poznáte skôr sporadicky z návštev v triede, z rozhovorov či osobných stretnutí. Sú možno aj takí, ktorí ani nevedia, že som na škole a pracujem ako špeciálny školský pedagóg. Mojou úlohou, je okrem iného, vám byť nápomocná pri osvojovaní, precvičovaní či upevňovaní si učiva. Keďže nie každému vyhovuje online vzdelávanie a môže mať s tým ťažkosti, ponúkam vám pomoc v podobe individuálnych, prípadne skupinových konzultácií, a to každý deň v poobedňajších hodinách od 13:00 do 15:00. Kontaktovať ma môžete cez EduPage a následne si spoločne dohodneme podrobnosti ku konzultácii.

Verím, že spoločne môžeme túto situáciu zvládnuť o čosi ľahšie a že využijeme tento čas čo najzmysluplnejšie.

Všetkým vám prajem veľa pokoja, radosti, vnútorného stíšenia sa a nastavenia sa na prichádzajúce vianočné sviatky, ktoré sú časom nádeje, radosti, pokoja a lásky.
PaedDr. Alena Jancurová

Ďakujeme za spoluprácu v tomto náročnom období.