DETI SA DO ŠKÔL V DÚBRAVKE ZATIAĽ NEVRÁTIA

Základné a materské školy v Dúbravke budú po 15. februári pokračovať v súčasnom režime výučby. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou dnes o tom rokovali starostovia mestských častí spolu s primátorom mesta.

Základné školy – Žiaci prvého stupňa základných škôl sa budú naďalej vyučovať dištančne. Tak ako doteraz, bude k dispozícii aj školský klub pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

Materské školy – Materské školy ostanú otvorené pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

O fungovaní základných a materských škôl po 22. februári bude mestská časť informovať počas tohto pracovného týždňa.

Mgr. Iveta Mikšíková
riaditeľka školy