Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa na ZŠ Pri kríži 11 uskutoční dňa 30. 3. 2023 (štvrtok) počas 2. – 3. vyučovacej hodiny (od 8:50 do 11:00 hod.).

Srdečne pozývame budúcich prváčikov aj s rodičmi.