Anglický program Start Right v 1. ročníku – šk. rok 2023/24

Vážení rodičia budúcich prváčikov,

v novom školskom roku 2023/24 budeme opäť otvárať triedu s anglickým programom Start Right, ktorý je na škole realizovaný jazykovou školou Internetional House Bratislava. Pani riaditeľka Interntional House Bratislava bude prítomná aj na zápise a všetky Vaše prípadné otázky rada zodpovie.

V prípade záujmu si prečítajte nasledovné informácie.