Anglický bilingválny program

Milí rodičia,

so zámerom skvalitniť vzdelávací proces na našej škole Vás oslovujeme s
ponukou angličtiny na šk. rok 2022/23.

Anglický bilingválny program Start Right v kmeňovej výučbe v 1. a 2. ročníku

Program START RIGHT je inovatívna výučba anglického jazyka a ďalších
predmetov v angličtine (CLIL).

Je určená deťom základných škôl vo veku od 6 do 14 rokov.

Naša škola ZŠ Pri kríži v spolupráci s International House Bratislava
(medzinárodná jazyková škola, ktorá vyučuje deti na ZŠ od roku 2005 a je
v sieti škôl MŠ SR)

V školskom roku 22/23 ponúka pre 1. a 2. ročník angličtinu, ku ktorej vo
vyšších ročníkoch môžeme pridať ďalšie predmety v angličtine.

Zápis je online.

Ak máte záujem, aby vaše dieťa navštevovalo tento program budúci šk.
rok, vyplňte a odošlite prihlášku, ktorá je súčasťou prílohy.

Nezabudnite registráciu je potrebné urobiť najneskôr do 26.6.2022.

S pozdravom Mgr. Iveta Mikšíková, riaditeľka školy