Aktualizovaný školský semafor, zmena pravidiel lyžiarskych výcvikov

Milí rodičia,
zverejňujeme aktualizovaný školský semafor platný od 19.1.2022.

Ministerstvo školstva zverejnilo aj dokumenty upravujúce organizáciu lyžiarskych a snoubordových výcvikov pre školy platné od 19.1.2022. Ubytovanie pre lyžiarske a snoubordové výcviky je od 19.1.2022 povolené v režime OTP.

Tiež si môžete prečítať najnovšiu vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.