Ako podať cez EduPage vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa?

Postupujte takto:
Musíte byť prihlásený v rodičovskom konte.
V ľavom hornom rohu stlačte Štart.

Kliknite na „Žiadosti“.

Vyberte „Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.

Vyberte dátum, kedy vyhlásenie podávate.

Stlačením tlačidla „Uložiť“ potvrdíte Vyhlásenie o bezinfekčnosti.