1. školský deň

Vážení rodičia, milí žiaci,
čas letných prázdnin sa naplnil a my sa tešíme, že sa opäť uvidíme v školských laviciach.

Prvý deň v škole budú prebiehať nasledovne:

5.9. PONDELOK

1. ročník – nástup o 8:00 v átriu školy. Žiakov si tu prevezmú triedne učiteľky a spolu s rodičmi sa presunú do tried, kde sa žiaci aj rodičia dozvedia všetko potrebné.

2. – 4. ročník – nástup o 9:00 – vchod ŠKD. Žiakov si prevezmú triedne učiteľky.

5. – 6. ročník – nástup o 9:00 – átrium školy. Žiakov si prevezmú triedne učiteľky.

7. – 9. ročník – nástup o 9:00 – hlavný vchod. Žiakov si prevezmú triedne učiteľky a triedni učitelia.

Vyučovanie pre 1. a 2. stupeň končí 3. vyučovacou hodinou (10:35 hod.).

Obed bude vydávaný medzi 10:30 a 12:30 hod.

Všetci žiaci sú v prvý deň povinní odovzdať písomne alebo elektronicky cez EduPage Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete aj na našej stránke.

ŠKD – ranná družina v pondelok nefunguje. Poobedná je do 17:00 hod.

Ag testy – rodičia, ktorí na konci školského roka prejavili záujem o testy, budú oslovení anketou, či súhlasia, aby testy prevzali ich deti. Anketu je potrebné vyplniť do nedele 4.9.2022. (Rodičia, ktorí si testy neobjednali nemusia anketu vypĺňať).
Žiaci dostanú testy v prvý školský deň, ak rodičia súhlasia s preberaním testu žiakom. Ak nesúhlasíte, aby Vaše dieťa prevzalo testy, kontaktujte triedneho učiteľa a dohodnite s ním osobné prebratie testov.  
Rodičia žiakov 1. ročníka dostanú testy v prvý školský deň, ak prejavia záujem.