Trampolíny v ŠKD

V rámci Európskeho týždňa športu sa v ŠKD dňa 21.9.2022 uskutočnila akcia- Skákanie na trampolínach- Jumping. Deti skákali podľa hudby, rozhýbali si svoje telá a vyskúšali svoju vytrvalosť.

Vitajte prváci

V prvý školský deň sme s radosťou privítali 79 prvákov, ktorí sa už tešia na nové zážitky a dobrodružstvá. Želáme im veľa radosti z nových vedomostí, odvahu skúšať nové veci a rodičom prajeme veľa síl […]

Pohni kostrou

28. 6. 2022 športovala celá škola. Na jedenástich stanovištiach si deti vyskúšali rôzne športy „pod taktovkou“ športových klubov, našich telocvikárov i učiteľov.

Po stopách M. R. Štefánika

Dňa 2. 6. 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka spolu s pánom učiteľom Danom, pani učiteľkou Junkovou a pani učiteľkou Matovičovou zúčastnili exkurzie s cieľom vydať sa po stopách Milana Rastislava Štefánika.

MDD

Dňa 1.6.2022 sa uskutočnilo MDD v ŠKD s názvom Cestujeme okolo sveta. Deti sa vybrali na cestu okolo sveta s pasom, kde navštívili rôzne miesta vo svete a absolvovali rôzne disciplíny súvisiace s daným miestom.

Plavecký výcvik

V rámci ŠKD sa deti zúčastnili v mesiaci máj a jún kurzu plávania pre 1.-4.ročník. Deti boli na kurze rozdelené do skupín podľa svojich schopností.

Atletický trojboj

Dňa 25.5.2022 sa konalo v ŠKD športové popoludnie- Atletický trojboj. Deti si rozhýbali svoje telá pri disciplínach ako hod medicinbalom do diaľky, člnkový beh a skok z miesta.