Kúzelný zrod motýľa v ZŠ Pri kríži

Žiaci 1.A, 1.C, 2.C, III.B a III.D triedy našej školy, sa v tomto školskom roku stali členmi environmentálne zameraného Občianskeho združenia Strom života. Náš klub Stromu života sme nazvali ,,Kúzelníci“ a tak spoločne ,,kúzlime“ a postupne objavujeme svet okolo nás a spoznávame tajomstvá prírody.

Zapojili sme sa do grantovej výzvy: ,,Skvelá jar so Stromom života“ a získali sme grant na podporu projektu: ,,Kúzelný zrod motýľa“.

Prostredníctvom tohto projektu sme našim malým ,,Kúzelníkom“ poskytli neuveriteľný emocionálny zážitok pozorovať kúzelné zrodenie mladých motýľov prekrásnej babôčky bodliakovej. Pokúsili sme sa im vysvetliť, že tak isto ako sa z malej nevýraznej húseničky stane prekrásny motýľ, tak sa aj z každého jedného žiaka – nášho malého ,,Kúzelníka“ raz stane krásny a rozumný človek, ktorý bude ochraňovať prírodu a všetkých živých tvorov žijúcich na našej planéte Zem.

Zrealizovali sme dlhodobé zážitkové vzdelávanie, počas ktorého sme pozorovali životný cyklus vývoja motýľov Babôčky Bodliakovej – sledovali sme ako sa húseničky kŕmia a postupne rastú, následne zmenili svoju podobu, pozorovali sme ich zakuklenie a následné vykuklenie mladých motýľov. Naši žiaci sa naučili, že o každého živého tvora je dôležité sa postarať – našich motýľov sme chovali cukrovou šťavou a kvetinkami a úplne z blízka sme pozorovali ako sa kŕmia.  

Dňa 3. júna sme zorganizovali ,,Slávnosť motýľov“, počas ktorej sme spoločne vypustili vychovaných motýľov vo voľnej prírode – do nášho komunitného Parku Motýlia lúka Pri kríži v našej MČ Dúbravka. Na slávnosť sme pozvali zástupcov našej MČ Dúbravka, zástupcov organizácie Strom života, členov Rady rodičov ZŠ Pri kríži, vedenie našej školy, rodičov žiakov a spolužiakov z iných ročníkov. Takto sme zapojili do projektu aj širšiu komunitu. Pri vypúšťaní sme motýľom zaspievali, aj zatancovali, aby sa im v našej prírode krásne lietalo. Do motýlej záhrady dosejeme nové poľné kvety, aby mali naše motýle čo jesť, čím prilákame na lúku aj ďalších opeľovačov a prispejeme k rozšíreniu biodiverzity v našom území. Počas krásnych slnečných dní prídeme naše motýle opäť pozdraviť, budeme sa spolu s nimi učiť priamo v prírode a sledovať ako sa našim motýľom darí. Vďaka pracovných zošitov, hier a kartičiek, ktoré sme si z grantu nakúpili, žiaci spoznali rôzne druhy motýľov a iného hmyzu a to hravou formou. Vytvorili sme plagáty, leporelá, komiksy, pexesá, prezentácie, čím sme prepojili prírodovedné a environmentálne vzdelávanie s ostatnými predmetmi a upevnili sme si získané poznatky. Svoje poznatky si žiaci navzájom odprezentujú prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a odovzdajú poznatky aj ďalším spolužiakom. Naši žiaci spoznajú hravou formou životný cyklus motýľov, prispejú k rozšíreniu miestneho biotopu a vďaka emocionálnemu zážitku zo zážitkového vzdelávania sa tieto poznatky  stanú pre nich oveľa hodnotnejšie a trvácnejšie.

V nasledujúcich školských rokoch, využijeme zakúpené sieťky motýlích záhrad, do ktorých dokúpime ďalšie živé sady húseníc a môžeme sledovať celé pozorovanie vývojového cyklu motýľa s ďalšími našimi žiakmi.

Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje NIVAM – Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže a realizuje Občianske združenie Strom života, za čo im aj toto cestou ďakujeme. Naše poďakovanie patrí aj Rade rodičov ZŠ Pri kríži, ktorá náš projekt spolufinancovala a zaplatila nám členský poplatok, vďaka ktorému sme sa mohli stať členmi Stromu života.

Mgr. Ingrid Jančiarová, koordinátorka Stromu života v našej ZŠ a autorka projektu Kúzelný zrod motýľa.