Hodina matematiky v 3.B

Hodina matematiky nemusí byť iba o mechanickom počítaní a nemusí byť nudná. Dá sa na nej zažiť aj kopec srandy a zábavy. S kolegynkou p. Jančiarovou sme sa zúčastnili webinára, ktorý usporiadalo vydavateľstvo ABCedu, ktoré ponúka veľmi zaujímavé edukačné pomôcky. Školenie bolo zamerané na hravú výuku matematiky a po zakúpení pomôcok sme si ich vyskúšali s deťmi priamo na hodine. Aktivita bola zameraná na precvičovanie násobenia. Deti hra veľmi bavila, čo nás veľmi potešilo a sme radi, že môžeme obohatiť naše hodiny ďalšími zaujímavými aktivitami.

p.učiteľka Ftáčniková