3.B na exkurzii v Prírodovednej fakulte – Stavba tela živočíchov

Dnes sme sa vybrali na exkurziu do Prírodovednej fakulty. Mamička jednej našej žiačky p.Goffová tam pracuje a zobrala nás pozrieť ako to v takejto veľkej škole vyzerá. Vo vitrínach sme videli rôzne kamene, vypreparované zvieratká, akváriá.

Zobrala nás do učebne, kde nám premietla prezentáciu o stavbe tela živočíchov a rozprávala nám o evolúcii, o tom ako sa vyvíjala kostra živočíchov. O živočíchov sa učíme teraz aj na prírodovede.

Potom nám ukázala akváriá, v kt. plávali rôzne rybky a videli sme aj korytnačky a hadov. Najväčší zážitok bol, že sme si mohli aj jedného hada pohladkať a kto sa nebál aj zobrať na ruky. Bola to užovka červená.

Na záver sme si mohli kúpiť niečo v bufete a od pani učiteľky sme na záver za vypracovanie pracovného listu dostali malé gumené zvieratko.

Deň bol super a určite sa sem ešte vrátime na iné zážitkové hodiny.

Trieda 3.B a p. učiteľka Ftáčniková