Návšteva predškolákov na našej škole

V priebehu posledných dvoch týždňov navštívili našu školu budúci prváčikovia zo škôlok Ožvoldíkova, Cabanova, Pri kríži a Fedákova.

Detičky si zacvičili a zatancovali v telocvični, pozreli si „príšerky“ pod mikroskopmi v biologickej učebni, prešli sa našou školskou galériou, kde si prezreli umelecké diela našich žiakov a spolu s našimi prváčikmi sa zapojili do vyučovacieho procesu. Okrem zážitkov si odniesli darčeky, ktoré pre nich vyrobili naši prváčikovia.   

Detičkám sa na našej škole veľmi páčilo a už teraz sa tešíme na skoré stretnutie.

Kolektív učiteľov ZŠ Pri kríži