Halloweenská cesta odvahy

Na konci októbra naši deviataci pripravili pre mladších spolužiakov tradičnú Halloweenskú cestu odvahy. Žiaci 3. – 6. ročníka v halloweenských maskách preukázali svoju odvahu a šikovnosť a zachránili školu pred nebezpečnými anomáliami. Počas cesty plnili rôzne úlohy, pohybovali sa po tmavých chodbách školy a získavali dôležité kódy. Poďakovanie za organizáciu akcie patrí našim deviatakom, pani učiteľkám a ZRPŠ Pri kríži.