Biologická olympiáda – víťaz okresného kola

Samko Kováč zo 7.C triedy získal 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády kategórií D. V silnej konkurencii 19 žiakov suverénne vyhral, k čomu mu srdečne blahoželáme.