Slávik Slovenska (školské a okresné kolo)

Po dvojročnej pandemickej prestávke sa uskutočnilo školské kolo prestížnej celoslovenskej speváckej súťaže Slávik Slovenska. Slovenské ľudové piesne interpretovalo spolu 22 žiakov.  6. apríla sa uskutočnila súťaž I. kategórie. Ľudové piesne si zaspievalo  16 žiakov 1., 2. a 3. ročníka.

27. apríla súťaž pokračovala pre žiakov II. kategórie . Školského kola sa  zúčastnilo 6  žiakov 4. a 5. ročníka.

VÝSLEDKY ŠKOLSKÉHO KOLA

I. kategória – žiaci 1., 2. a 3. ročníka

1. miesto: Peter Rosoľanka – 3. A – postup do okresného kola

2. miesto: Rebeka Tretinárová – 1.B

3. miesto: Oliver Krajčír – 2.B

Pochvalné uznanie:

Stella Krabáčová – 1.A

Šimon Varga – 1.B

Lea Blesáková – 3.A

Výkony žiakov posudzovala porota v zložení:

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová

Mgr. Ingrid Ftáčniková

Mgr. Marta Morvicová

II. kategória – žiaci 4., 5. a 6. ročníka

1. miesto: Sarah Laura Valentínová – 5.A – postup do okresného kola

2. miesto:  Ela Muchová – 4.A

3. miesto: Barbora Kállayová – 5.C

Výkony žiakov posudzovala porota v zložení:

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová

Mgr. Ingrid Ftáčniková

Mgr. Ingrid Jančiarová

VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA

Okresné kolo sa uskutočnilo 4.mája v priestoroch Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa na Batkovej ulici 2 v Dúbravke. Súťažiaci interpretovali 2 ľudové piesne, 1. v sprievode klavíra a 2. a capella.

Našu školu reprezentovali:

v I. kategórii – Peter Rosoľanka – 3.A,

v II. kategórii – Sarah Laura Valentínová – 5.A.

Výkony našich žiakov vyhodnotila odborná porota nasledovne:

Peter Rosoľanka –3. miesto

Sarah Laura Valentínová – 3. miesto

ZÁVER

Slávik Slovenska má krásnu a bohatú históriu, ktorá sa raz zapíše zlatými písmenami do histórie Slovenska. Všetkým našim spevákom a milovníkom ľudovej piesne chceme poďakovať za  krásny umelecký zážitok. Víťazom okresného kola srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy na verejnosti.

                                                   Srdečne Vám blahoželáme !

Mgr. Ingrid Cvečko Oršulová – koordinátorka súťaže