Osobnostný a sociálny rozvoj

V apríli školská psychologička pracovala skupinovo s triedami 4. a 5. ročníka.

Štvrtáci sa rozprávali o sociálnych sieťach, o tom, aké majú s nimi skúsenosti, aké nástrahy na nás v internetovom svete číhajú a ako sa pred nimi môžeme úspešne brániť.Všetky triedy boli aktívne, disciplinované, do každej aktivity i diskusie sa zapájali s nadšením.

Piataci absolvovali diskusiu na tému Aj učiť sa treba učiť. Hovorili sme spolu o tom, ako si zvykli na druhý stupeň, aké učebné štýly poznáme, aké pomôcky nám môžu pomôcť, aby sme si učivo zapamätali čo najlepšie. Spoločne sme zistili, že aby bola príprava do školy efektívna, musí byť pravidelná a systematická. Aj piataci sa zapájali aktívne a mnohé rady si odovzdali žiaci medzi sebou navzájom.

Všetkým deťom patrí pochvala. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu J

Miriam Siposová