MODRÝ DEŇ

V marci sme si v našej škole pripomenuli Deň vody. Celá škola sa obliekla do modrých farieb.