Medzinárodný úspech našej absolventky!

Spoločný domov na práve prebiehajúcich olympijských hrách našim športovcom už skrášľuje mozaika výtvarných prác mladých umelcov, do ktorej bolo zaradené aj dielo absolventky ZŠ Pri kríži – Emy Ftorkovej.