Projekt „Deti v sieti“

Rozumné využívanie digitálnych médií je v 21. storočí nevyhnutné. Deti žijú v digitálnej dobe a život bez mobilov, tabletov či počítačov si už niektoré nevedia ani predstaviť. Je preto dôležité im ukázať, že digitálne technológie sú dobrým pomocníkom, ale zlým pánom. Že internet je skvelou pomôckou pri učení, pretože nám umožňuje rýchle vyhľadávanie informácií a získavanie vedomostí, neslúži len na zábavu a používanie sociálnych sietí. Že je dôležité vnímať potencionálne riziká, ktorými sú napríklad obťažujúci obsah či nevhodné správanie na internete. Že je dôležité vedieť rozlíšiť dôveryhodnú stránku od dezinformačných webov. Preto sme tento rok realizovali projekt „Deti v sieti“, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj sumou 1000,- eur. V rámci projektu prebiehali rôzne aktivity pod vedením našich učiteľov, nakúpili sme licencie, knihy, metodický materiál. Našim cieľom je pomáhať učiť deti a mladých ľudí rozumieť technológiám, ukázať im cestu, ako sa v digitálnom svete správať zodpovedne a bezpečne, ako kriticky myslieť a správne posudzovať komplexnosť informácií, ktoré sa k nim dostávajú prostredníctvom médií a sociálnych sietí. V našich aktivitách budeme pokračovať naďalej v rámci výučby rôznych odborných predmetov i blokového vyučovania.