Eko-učebne v areáli školy

Ďalšia nevyužitá časť areálu našej školy sa zmenila na záhradnú eko-učebňu. Dokonca vznikli dve. Jedna pri telocvičniach pod vysokými ihličnatými stromami a druhá pri lanovej dráhe. Podarilo sa nám to vďaka podpore Mestskej časti Dúbravka a Nadácie Volkswagen. Vyučovanie, tvorivé dielne  a aktivity v rámci školského klubu, či krúžky, môžu v peknom počasí prebiehať vonku. Robiť pokusy, pripravovať projekty, realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na environmentálnu výchovu, separovanie odpadu, to všetko sa dá aj mimo tried či školských učební. Eko- učebne už využili deti na vyučovanie počas krajších jesenných dní.