Tekvičky

Dňa 21.10.2021 sa uskutočnili v 3.B triede tvorivé dielne, pri príležitosti blížiaceho sa Halloweenu. Deti si priniesli kostýmy a maľovali tekvice. Za krásne masky a vymaľované tekvice dostali sladkú odmenu.