Tekvičky

Dňa 21.10.2021 sa uskutočnili v 3.B triede tvorivé dielne, pri príležitosti blížiaceho sa Halloweenu.