Beach party

Dňa 18.6.2021 sa v ŠKD uskutočnila Beach party.  Slnečný deň si deti spríjemnili osviežením vodou. Deti sa zúčastnili súťaží s vodnými balónmi. Za každé víťazstvo získalo družstvo sladkú odmenu. K dispozícií mali aj vodné ostrekovače. Na záver party si deti vychutnali nanuky.