Hviezdoslavov Kubín

Dňa 30. 3. 2021 sa uskutočnilo prvýkrát vo svojej dlhoročnej histórii školské kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. stupeň ZŠ dištančnou formou. Všetci prednášajúci i napriek netradičným podmienkam online priestoru dokázali pred porotou predviesť výkony plné pozitívneho zápalu, úprimného nadšenia a radosti. Dôsledne dbali na dodržiavanie prozodických vlastností reči. Ich individuálna prezentácia bola demonštráciou poctivej prípravy a pilnej práce s textom po postupe z triednych kôl.        

            Všetkým zúčastneným gratulujeme a zároveň sa už tešíme, ako budú naši víťazi reprezentovať ZŠ Pri kríži v obvodnom kole.

Výsledky:

II. kategória – POÉZIA:

 1. miesto: Alexandra Fialová (6. B)
 2. miesto: Tereza Sokolová (5. C)
 3. miesto: Tomáš Parcer (6. A)

II. kategória – PRÓZA:

 1. miesto: Ľudmila Fratričová (6. A)
 2. miesto: Terézia Mníchová (5. D)
 3. miesto: Ema Fratričová (5. B)

             Adam Beťko (5. C)

III. kategória – POÉZIA:

 1. miesto: Nicol Lališová (8. C)
 2. miesto: Natália Konderlová (7. A)
 3. miesto: Katarína Eretová (8. B)

III. kategória – PRÓZA:

 1. miesto: Michaela Ema Šťastná (8. C)
 2. miesto: Ján Fratrič (7. A)
 3. miesto: Petra Pribišová (9. B)

                                                                                                                    Mgr. Ján Dano a PK SJL