Hviezdoslavov Kubín

Dňa 30. 3. 2021 sa uskutočnilo prvýkrát vo svojej dlhoročnej histórii školské kolo postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín pre II. stupeň ZŠ dištančnou formou.

Continue Reading Hviezdoslavov Kubín