Umenie zblízka u nás v škole

Dňa 14.12.2020 sa na chodbe našej školy zrazu objavila galéria. ART galéria na školskej chodbe vznikla vďaka zapojeniu sa do výtvarného projektu GMB, šikovných žiakov II. stupňa, mestskej časti Bratislava- Dúbravka a ZRPŠ – Združenie rodičov ZŠ Pri kríži.