Mesiac stromov

20. október je vyhlásený za Medzinárodný deň stromov. Z toho dôvodu sme mesiac október v našej škole venovali aktivitám a projektom zameraným na stromy, ich život, význam a ochranu. V rámci environmentálnej a globálnej výchovy sa žiaci na zážitkovom a projektovom vyučovaní oboznámili s estetickou, prírodnou a hospodárskou hodnotou stromov. Počas vyučovanie využívali pomôcky, ktoré naša škola získala z projektu Farebné dni z Nadácie Volkswagen a Tesco. Žiaci 1. i 2. stupňa pracovali so zbernými nádobami s lupami, ďalekohľadmi, vreckovými mikroskopmi a pracovnými listami o stromoch. Takéto vyučovanie im prinieslo množstvo cenných vedomostí a zručností, ktoré zúročia nielen na vyučovaní, no i v postojoch v živote.

Mgr. Ingrid Oršulová, Mgr. Adriana Benická, Mgr. Michal Zaťovič