Po stopách M. R. Štefánika

Dňa 2. 6. 2022 sa žiaci ôsmeho ročníka spolu s pánom učiteľom Danom, pani učiteľkou Junkovou a pani učiteľkou Matovičovou zúčastnili exkurzie s cieľom vydať sa po stopách Milana Rastislava Štefánika.

MDD

Dňa 1.6.2022 sa uskutočnilo MDD v ŠKD s názvom Cestujeme okolo sveta. Deti sa vybrali na cestu okolo sveta s pasom, kde navštívili rôzne miesta vo svete a absolvovali rôzne disciplíny súvisiace s daným miestom.

Plavecký výcvik

V rámci ŠKD sa deti zúčastnili v mesiaci máj a jún kurzu plávania pre 1.-4.ročník. Deti boli na kurze rozdelené do skupín podľa svojich schopností.

Atletický trojboj

Dňa 25.5.2022 sa konalo v ŠKD športové popoludnie- Atletický trojboj. Deti si rozhýbali svoje telá pri disciplínach ako hod medicinbalom do diaľky, člnkový beh a skok z miesta.

KLOKAN

Súťažili sme 11. apríla 2022. Prišli nám ocenenia a takto sme sa pochválili, akí sme šikovní.

Testovanie k voľbe strednej školy

V máji mali žiaci ôsmeho ročníka možnosť podstúpiť testovanie k voľbe strednej školy. Testovanie sa uskutočnilo v spolupráci s CPPPaP na Fedákovej ulici.

POĎTE S NAMI DO ÚĽA

26. apríla a 3. mája navštívili žiaci 2.A a 3.A triedy areál Mestského úradu v Dúbravke na Žatevnej ulici 2. Na pozvanie včelára sa zúčastnili komentovanej prehliadky včelích úľov.