Školský psychológ– úlohy

  • Sledovať adaptáciu prvákov
  • Sledovať adaptáciu nových žiakov, pomoc pri ich začlenení sa do nového kolektívu
  • Kontrola plnenia metodických pokynov pre prácu so žiakmi so špeciálno – pedagogickými potrebami a pre začlenených žiakov
  • Poradenstvo pre ôsme a deviate ročníky pre voľbu strednej školy
  • Individuálna práca so žiakmi, ktorí za ostatnými v učive zaostávajú, alebo potrebujú špeciálny nácvik
  • Spolupráca s rôznymi centrami pedagogických a psychologických služieb
  • Práca s triednymi kolektívmi
  • Spolupráca s rodičmi a učiteľmi
  • Riešenie výchovných problémov žiakov

Ak máte pocit, že Vaše dieťa potrebuje pomoc, alebo máte podozrenie, že čokoľvek nie je v poriadku, prípadne si chcete iba overiť, či postupujete správne, neváhajte kontaktovať školského psychológa v konzultačných hodinách alebo telefonicky, prípadne prostredníctvom mailu.

Konzultačné hodiny každý utorok od 14:00  – 15:30 h. Možnosť konzultácií aj individuálne po dohovore, prípadne online formou po predošlom dohovore.