2% z vašich daní

Vážení rodičia a priatelia školy.


Naše rodičovské združenie ZRPŠ Pri kríži je poberateľom 2 %, resp. 3% podielu dane z príjmu.
Venujte aj Vy svoje 2 alebo 3% dane deťom. Za príspevok, ktorým nás podporíte, zabezpečujeme deťom zážitkové učenie, učebné a športové pomôcky, modernizujeme exteriér aj interiér našej školy.

Naše údaje:
IČO/SID:48413585
Právna forma:Občianske združenie
Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži
Sídlo:Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

Zároveň ďakujeme za poukázaný príspevok v minulosti, ktorý pomohol vytvoriť našim deťom príjemnejšie prostredie a kvalitnejšie podmienky pre vzdelávanie. Financie sme použili na modernizáciu školy, jej areálu, nové zariadenie tried, nákup výpočtovej techniky, učebných a športových pomôcok.

Ďakujeme!