Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Milí žiaci, prajeme vám kráááásne leto a užite si prázdniny :)

 NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

Základná škola
Pri kríži 11
841 02 Bratislava
tel. č.: 02/64 366 942

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Mikšíková - 02/644 637 68, miksikova@prikrizi.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň
Mgr. Veronika Černáková - 02/643 669 42, 0911 972 541, cernakova@prikrizi.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň
RNDr. Iveta Šteliarová - 02/643 669 42, 0911 972 065, steliarova@prikrizi.sk
Tajomníčka školy
Eva Syrovátková - 02/643 669 42, 0915/859 560; syrovatkova@prikrizi.sk
Školský psychológ
Mgr. Miriam Siposová - 0910 211 145, siposova@prikrizi.sk 

Vedúca ŠKD
Beata Oškerová - 0911 972 542, oskerova@prikrizi.sk

Školská jedáleň
Vedúca školskej jedálne: Mgr. Ingrid Tomaškovičová - 0911 234 665, tomaskovicova@prikrizi.sk
Jedáleň - odhlasovanie stravy 0910 211 155

Ekonomické a personálne oddelenie
02/63 366 942

 

Nájdete tu aj konzultačné hodiny a úradné hodiny pre rodičov.

Kontakty na učiteľov a ostatných zamestnancov školy nájdete tu...

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.