Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Deviataci pozor!!! Testovanie 9 je už 3.apríla v stredu. Držíme Vám palce.

21. marec 2019 od 9.00 - 12.00 Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov !!!

NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

web 0914 024  web 0914 029  web 0914 026

Školská jedáleň

ČLÁNKY   ČIPOVÝ SYSTÉM    PREVÁDZKOVÝ PORIADOK     OZNAMY RODIČOM     JEDÁLNY LÍSTOK

 

 

Čipový systém IKELP - zmiznuté mená žiakov

dodržiavanie zásad GDPR na ochranu osobných údajov

Obnova mien stravníkov v čipovom systéme je možná na základe súhlasu spracovania osobných údajov a návod na obnovenie nájdete pod záložkou "ČIPOVÝ SYSTÉM" - odrážka "GDPR súhlas so spracovaním osobných údajov"

 

OZNAM RODIČOM

 

Základná škola Pri kríži 11 má čipový systém od firmy IKELP. Všetky úkony sa vykonávajú cez túto stránku - firmu IKELP. Systém "edupage" nie je funkčný a upozorňujeme rodičov, že odhlášky cez edupage stránku nefungujú. Postup k odhláškam je vypísaný v pokynoch školskej jedálne.

 

Podklady k úhrade stravného na mesiac SEPTEMBER 2018 budú vygenerované v pondelok 18.6.2018, rodičia si sumu na úhradu stravy nájdu v čipovom systéme a 19.06.2018 budú žiakom rozdané podklady na úhradu v papierovej forme.

Stravné na mesiac SEPTEMBER 2018 prosíme rodičov uhradiť do 30.06.2018 alebo počas letných prázdnin, nakoľko posledný augustový týždeň a prvý septembrový týždeň je určený na zápisy prvákov.

 

 

 

!!! Posledný augustový (27.8.2018 - 31.8.2018) a prvý septembrový týždeň (3.9. – 7.9.) je zapisovanie platieb určené pre prvé ročníky.

Z toho dôvodu prosíme rodičov, aby do 24. 8. 2018 uhradili stravné za mesiac SEPTEMBER 2018, pretože platby sa zapisujú priebežne, a nie je možné zapísať cca 500 úhrad za deň, čo môže spôsobiť nedorozumenie v prípade vydania stravy v prvých septembrových dňoch.

Rodičia môžu platby uhrádzať hneď v mesiaci JÚN, ako dostanú vygenerovanú sumu do čipového systému, ako aj počas celého mesiaca JÚL a AUGUST, čím umožnia pravidelné zapisovanie úhrad a žiak tak bude mať zabezpečenú stravu od prvého dňa v septembri 2018.

Šeky a predpisy na platbu mesiaca SEPTEMBER 2018 boli vydané v mesiaci JÚN 2018. 

Ďakujeme za porozumenie

 

POZOR!!!

 

Rodičia, ktorých deti idú do ŠvP, na lyžiarsky výcvik alebo na školský výlet, si odhlášky realizujú samostane cez čipový systém.

Žiaci nie sú automaticky odhlásení.

Hromadné odhlásenie žiakov je iba v prípade, že celá škola má voľno.

 

 

 

Zmena vo vrátení preplatkov - prosíme rodičov, aby si prečítali na stránke  záložku 

Oznamy rodičom 

 

Oznam - vygenerovanie stravného

V dňoch 20. - 23. v mesiaci budú vygenerované podklady na úhradu, ktoré je potrebné uhradiť 

do 28. v mesiaci, pretože niektoré prevody z inej banky ako VÚB, trvajú dlhšie ako jeden deň.

K 1. dňu v mesiaci musí byť stravné pripísané na účte ZŠS. Pokiaľ stravné nebude 1. v mesiaci do 8,00 hodiny, pripísané na účte ZŠS, žiak bude odhlásený a nie je možné mu vydať stravu. Na stravu bude žiak opäť prihlásený po úhrade stravného.

 

Prosíme rodičov, aby si platbu za stravné nezamieňali s platbou za ŠKD - táto je možná podľa VZN do 10. dňa v mesiaci, ale nie stravné.

 

Neakceptujeme doma vytlačené potvrdenie z internet bankingu.

Rodičia, ktorí platia poštovou poukážkou, odovzdajú v kuchyni potvrdený ústrižok s guľatou pečiatkou pošty. Bez odovzdania ústrižku nie je možné zapísať stravné a vydať stravu.

 

 

Žiaci, ktorí nebudú v škole v deň vydávania poštových poukážok a podkladov na úhradu, nájdu všetky podklady potrebé k úhrade stravného, vo svojom čipovom systéme pod záložkou " FINANCIE".  

 

V čipovej schránke žiaka je vygenerovaná len suma za stravné a je potrebné ku nej pripočítať réžijný poplatok.

 

Ak dieťa odoberá obed resp. obed + desiatu je sume stravného pripočítaná suma 5,00 Euro ako réžijný poplatok, ktorá sanezapočítava do preplatkov. Preplatky sa vracajú len zo sumy stravého.

Ak dieťa odoberá len desiatu je sume stravného pripočítaná suma 3,00 Euro ako réžijný poplatok, ktorá sa nezapočítava do preplatkov. Preplatky sa vracajú len zo sumy stravého.

 

Od 20. 11. 2015 sú na webe vygenerované sumy aj s réžijnými poplatkami, takže rodičia nemusia pripočítavať k vygenerovanej sume žiadny poplatok.

 

 

Nedoplatok = stravné na nasledujúci mesiac

Variabilný symbol (VS) = štvormiestne číslo, ktoré je každý mesiac rovnaké

Číslo účtu: 1636432751/0200 

 

IBAN:        SK4702000000001636432751

 

 

Ostatné pokyny si prečítajte prosím pod vyššie uvedenými záložkami.

 

Kontakt:

 

ZŠS Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

 

Vedúca ZŠS - Mgr. Ingrid Tomaškovičová - tel. č.: 0911 234 665

 

tomaskovicova@prikrizi.sk   - (cez tento mail nie je možné odhlasovať stravu) !!!!

 

číslo účtu: VÚB 163 643 2751/0200 

 

tel. č. na odhlasovanie stravy: 0910 211 155 - do 8,00 hodiny ráno

 

 

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.