Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9

web 0914 024  web 0914 029  web 0914 026

Školská jedáleň

ČLÁNKY ČIPOVÝ SYSTÉM  PREVÁDZKOVÝ PORIADOK   OZNAMY RODIČOM   JEDÁLNY LÍSTOK


 

OZNAM RODIČOM

 

Základná škola Pri kríži 11 má čipový systém od firmy IKELP. Všetky úkony sa vykonávajú cez túto stránku - firmu IKELP. Systém "edupage" nie je funkčný a upozorňujeme rodičov, že odhlášky cez edupage stránku nefungujú. Postup k odhláškam je vypísaný v pokynoch školskej jedálne.

 

Podklady k úhrade stravného na mesiac JANUÁR 2016 budú vygenerované v pondelok 12.12.2016, rodičia si sumu na úhradu stravy nájdu v čipovom systéme a 13.12.2016 budú žiakom rozdané podklady na úhradu v papierovej forme.

Stravné na mesiac JANUÁR 2016 je potrebné uhradiť do 28.12. 2016, z dôvodu uzávierky kalendárneho roka.

 

 

 

!!! Prvý septembrový týždeň (5.9. – 9.9.) je zapisovanie platieb určené pre prvé ročníky.

Z toho dôvodu prosíme rodičov, aby do 25. 8. 2015 uhradili stravné za mesiac SEPTEMBER 2016, pretože platby sa zapisujú priebežne, a nie je možné zapísať cca 400 úhrad za deň, čo môže spôsobiť nedorozumenie v prípade vydania stravy v prvých septembrových dňoch.

Rodičia môžu platby uhrádzať hneď v mesiaci JÚN, ako dostanú vygenerovanú sumu do čipového systému, ako aj počas celého mesiaca JÚL a AUGUST, čím umožnia pravidelné zapisovanie úhrad a žiak tak bude mať zabezpečenú stravu od prvého dňa v septembri 2016.

Šeky a predpisy na platbu mesiaca SEPTEMBER 2016 boli vydané v mesiaci JÚN 2016. 

Ďakujeme za porozumenie

 

POZOR!!!

 

Rodičia, ktorých deti idú do ŠvP, na lyžiarsky výcvik alebo na školský výlet, si odhlášky realizujú samostane cez čipový systém.

Žiaci nie sú automaticky odhlásení.

Hromadné odhlásenie žiakov je iba v prípade, že celá škola má voľno.

 

 

 

Zmena vo vrátení preplatkov - prosíme rodičov, aby si prečítali na stránke  záložku 

Oznamy rodičom 

 

Oznam - vygenerovanie stravného

V dňoch 20. - 23. v mesiaci budú vygenerované podklady na úhradu, ktoré je potrebné uhradiť 

do 28. v mesiaci, pretože niektoré prevody z inej banky ako VÚB, trvajú dlhšie ako jeden deň.

K 1. dňu v mesiaci musí byť stravné pripísané na účte ZŠS. Pokiaľ stravné nebude 1. v mesiaci do 8,00 hodiny, pripísané na účte ZŠS, žiak bude odhlásený a nie je možné mu vydať stravu. Na stravu bude žiak opäť prihlásený po úhrade stravného.

 

Prosíme rodičov, aby si platbu za stravné nezamieňali s platbou za ŠKD - táto je možná podľa VZN do 10. dňa v mesiaci, ale nie stravné.

 

Neakceptujeme doma vytlačené potvrdenie z internet bankingu.

Rodičia, ktorí platia poštovou poukážkou, odovzdajú v kuchyni potvrdený ústrižok s guľatou pečiatkou pošty. Bez odovzdania ústrižku nie je možné zapísať stravné a vydať stravu.

 

 

Žiaci, ktorí nebudú v škole v deň vydávania poštových poukážok a podkladov na úhradu, nájdu všetky podklady potrebé k úhrade stravného, vo svojom čipovom systéme pod záložkou " FINANCIE".  

 

V čipovej schránke žiaka je vygenerovaná len suma za stravné a je potrebné ku nej pripočítať réžijný poplatok.

 

Ak dieťa odoberá obed resp. obed + desiatu je sume stravného pripočítaná suma 5,00 Euro ako réžijný poplatok, ktorá sanezapočítava do preplatkov. Preplatky sa vracajú len zo sumy stravého.

Ak dieťa odoberá len desiatu je sume stravného pripočítaná suma 3,00 Euro ako réžijný poplatok, ktorá sa nezapočítava do preplatkov. Preplatky sa vracajú len zo sumy stravého.

 

Od 20. 11. 2015 sú na webe vygenerované sumy aj s réžijnými poplatkami, takže rodičia nemusia pripočítavať k vygenerovanej sume žiadny poplatok.

 

 

Nedoplatok = stravné na nasledujúci mesiac

Variabilný symbol (VS) = štvormiestne číslo, ktoré je každý mesiac rovnaké

Číslo účtu: 1636432751/0200 

 

IBAN:        SK4702000000001636432751

 

 

Ostatné pokyny si prečítajte prosím pod vyššie uvedenými záložkami.

 

Kontakt:

 

ZŠS Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

 

Vedúca ZŠS - Mgr. Ingrid Tomaškovičová - tel. č.: 0911 234 665

 

tomaskovicova@prikrizi.sk   - (cez tento mail nie je možné odhlasovať stravu) !!!!

 

číslo účtu: VÚB 163 643 2751/0200 

 

tel. č. na odhlasovanie stravy: 0910 211 155 - do 8,00 hodiny ráno

 

 

Copyright © 2018 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.