Návrat hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto9
Milí žiaci, prajeme vám kráááásne leto a užite si prázdniny :)

 NEPREHLIADNITE !!!

Oznámenie o zvyšovaní príspevkov pre zákonných zástupcov, ktoré sa týkajú ŠKD (školský klub detí) a ZŠS (zariadenie školského stravovania - školská jedáleň)

Celý oznam zobrazíte kliknutím tu

Všeobecne záväzné nariadenie týkajúce sa oznamu zobrazíte kliknutím tu

OZNAM – VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Základná škola Pri Kríži 11, 841 02 Bratislava - Dúbravka, zariadenie školského stravovania, prijme do školskej jedálne pomocnú silu - pracovníčku v prevádzke na 8 hodinový pracovný úväzok. Jedná sa o pomocné práce v kuchyni a pracovná doba je od 7:00 hodiny do 15:00 hodiny.

Bližšie informácie u vedúcej ZŠS na tel. čísle: 0910 211 155, 0911 234 665

web 0914 024  web 0914 029  web 0914 026

Školská jedáleň

ČLÁNKY   ČIPOVÝ SYSTÉM    PREVÁDZKOVÝ PORIADOK     OZNAMY RODIČOM     JEDÁLNY LÍSTOK

 

Vážení rodičia, podklady na úhradu, ktoré boli vydané 25.4.2019 je stravné na mesiac MÁJ 2019.

Omylom som neprestavila v PC mesiac APRÍL 2019 na mesiac MÁJ 2019.

 

Nový zápisný listok na stravovanie

Nový zápisný listok na stravovanie pre deti s diétnym režimom

 

Vážení rodičia,

v maily sme Vám poslali zápisné lístky na stravu, na školský rok 2019/2020.

 

V prípade záujmu o stravovanie v školskom roku 2019/2020, ktoré vyplýva z novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné vypísať a podpísať (zákonný zástupca) zápisné lístky.

 

Jeden zápisný lístok prosíme vyplniť a obratom odovzdať triednej pani učiteľke do 21. júna 2019 a druhý zápisný lístok zostáva pre zákonného zástupcu.

Tieto zápisné lístky vyplnia aj zákonní zástupcovia, ktorých deti sa už stravujú v ZŠS!!!

 

Len vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný zápisný lístok je platný pre stravovanie v školskom roku 2019/2020, pre ZŠS pri ZŠ Pri kríži 11, BA a na základe vyplneného a podpísaného zápisného lístka, bude žiak prihlásený na stravovanie v školskom roku 2019/2020.

 

Pre žiakov, pri ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára si zdravotný stav žiaka vyžaduje osobitné stravovanie, je potrebný zápisný lístok pre diétne stravovanie a to pre tri druhy diét, ktoré sú v súčasnosti aplikovateľné v školskom stravovaní v Slovenskej republike:

      • - Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu)    
  • - Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka)
  • - Bezgluténová - bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku v pokrmoch - celiakia)

Potvrdenie o osobitnom stravovaní je akceptované len od lekára – špecialistu t.j. (diabetológ, imunológ, gastroenterológ)

Iné diéty nie sú podľa zákona vyhradené.

Pre zápisný lístok s diétnym stravovaním kontaktujte prosím vedúcu ZŠS – 0911 234 665.

 

Zápisný lístok na stravu od septembra 2019 nájdete tu>>> 

 

 OZNAM RODIČOM 

Základná škola Pri kríži 11 má čipový systém od firmy IKELP. Všetky úkony sa vykonávajú cez túto stránku - firmu IKELP. Systém "edupage" nie je funkčný a upozorňujeme rodičov, že odhlášky cez edupage stránku nefungujú. Postup k odhláškam je vypísaný v pokynoch školskej jedálne.

 

 

POZOR!!!

Rodičia, ktorých deti idú do ŠvP, na lyžiarsky výcvik alebo na školský výlet, si odhlášky realizujú samostane cez čipový systém.

Žiaci nie sú automaticky odhlásení. 

 

Od septembra 2019 žiak, ktorí nebude riadne odhlásený (znamená, že zostane prihlásený na stravu), nemá nárok na dotáciu od štátu podľa vyššie uvedeného zákona o dotáciách, a tieto obedy bude musieť zákonný zástupca uhradiť. 

 

Hromadné odhlásenie žiakov je iba v prípade, že celá škola má voľno.

 

 

 

Zmena vo vrátení preplatkov - prosíme rodičov, aby si prečítali na stránke  záložku 

Oznamy rodičom 

 

Oznam - vygenerovanie stravného

V dňoch 20. - 23. v mesiaci budú vygenerované podklady na úhradu, ktoré je potrebné uhradiť 

do 28. v mesiaci, pretože niektoré prevody z inej banky ako VÚB, trvajú dlhšie ako jeden deň.

K 1. dňu v mesiaci musí byť stravné pripísané na účte ZŠS. Pokiaľ stravné nebude 1. v mesiaci do 8,00 hodiny, pripísané na účte ZŠS, žiak bude odhlásený a nie je možné mu vydať stravu. Na stravu bude žiak opäť prihlásený po úhrade stravného.

 

Prosíme rodičov, aby si platbu za stravné nezamieňali s platbou za ŠKD - táto je možná podľa VZN do 10. dňa v mesiaci, ale nie stravné.

 

Neakceptujeme doma vytlačené potvrdenie z internet bankingu.

Rodičia, ktorí platia poštovou poukážkou, odovzdajú v kuchyni potvrdený ústrižok s guľatou pečiatkou pošty. Bez odovzdania ústrižku nie je možné zapísať stravné a vydať stravu.

 

 

Žiaci, ktorí nebudú v škole v deň vydávania poštových poukážok a podkladov na úhradu, nájdu všetky podklady potrebé k úhrade stravného, vo svojom čipovom systéme pod záložkou " FINANCIE".  

 

V čipovej schránke žiaka je vygenerovaná len suma za stravné a je potrebné ku nej pripočítať réžijný poplatok.

 

Ak dieťa odoberá obed je k sume stravného pripočítaná suma 10,00 Euro ako réžijný poplatok, ktorá sa nezapočítava do preplatkov.

Preplatky sa vracajú len zo sumy stravého.

 

 

Na webe vygenerované sumy aj s réžijnými poplatkami, takže rodičia nemusia pripočítavať k vygenerovanej sume žiadny poplatok.

 

 

Nedoplatok = stravné na nasledujúci mesiac

Variabilný symbol (VS) = štvormiestne číslo, ktoré je každý mesiac rovnaké

Číslo účtu: 1636432751/0200 

 

IBAN:        SK4702000000001636432751

 

 

Ostatné pokyny si prečítajte prosím pod vyššie uvedenými záložkami.

 

Kontakt:

 

ZŠS Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

 

Vedúca ZŠS - Mgr. Ingrid Tomaškovičová - tel. č.: 0911 234 665 na tomto tel. čísle nie je možné odhlasovať stravu

 

tomaskovicova@prikrizi.sk   - (cez tento mail nie je možné odhlasovať stravu) !!!!

 

číslo účtu: VÚB 163 643 2751/0200 

 

tel. č. na odhlasovanie stravy: 0910 211 155 - do 8,00 hodiny ráno

 

 

Copyright © 2019 ZS PRI KRIZI Rights Reserved.